Privacy & Cookies
Call for Action verwerkt, bewaart, onderhoudt, gegevens van haar opdrachtgevers en andere zakelijke relaties. Wij doen dat binnen het kader van de AVG en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hoe we dat doen, vindt u hieronder.

Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een contactverzoek van uw kant.
 • Om u een uitnodiging te sturen, een nieuwsbrief of een whitepaper
 • Om een klantrelatie met u te initiëren of te onderhouden
 • Om u diensten en/of goederen te kunnen factureren

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Coöperatie Call for Action u.a. Zoutkeetsgracht 135 1013 LC Amsterdam. Bestuur: Marc Rouffaer (voorzitter) Telefoon: 06 53702613 e-mail: marc.rouffaer@call-for-action.com Kvk 34367781 BTW  NL821591605B01

Welke gegevens kunnen we van u verwerken?

 • bedrijfsnaam en -contactgegevens
 • namen van voor de werkrelatie relevante contactpersonen
 • contactgegevens van die contactpersonen
 • financieel/zakelijke gegevens tbv van facturatie, administratie, financiële en projectdocumentatie

Uw Privacyrechten

Als gebruiker van onze website hebt u, als u dat wilt, inzage in de persoonsgegevens die we van u bewaren. Als u wilt weten welke gegevens CfA van u bewaart, kunt u een mailtje sturen aan marc.rouffaer@call-for-action.com. Wij behandelen uw mail op een redelijke termijn en zo snel mogelijk. Indien u meent dat onze registratie van uw gegevens incorrect is of door u ongewenst, dan kunt u ons verzoeken uw gegevens te corrigeren of te wissen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via marc.rouffaer@call-for-action.com. Wij spannen ons dan in het probleem snel en adekwaat te verhelpen. Mocht u van mening zijn dat wij dat niet goed doen, dan hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zo lang als onze klantrelatie met u duurt. Indien u geen klant van ons bent: 6 maanden.

Wat doen we niet met uw gegevens?

 • Ze gebruiken om u commerciële informatie te (doen) sturen, anders dan op uw directe verzoek.
 • Ze aan anderen beschikbaarstellen
 • Ze rond laten slingeren

Verwerking door derden

Call for Action kan, in de klantrelatie met u, derde partijen inzetten, denk aan hostingpartijen. Met die partijen sluiten we in het kader van die klantrelatie specifieke subverwerkersovereenkomsten .

Verwerking door leden

Call for Action is een coöperatie met leden die allen zelfstandig ondernemer zijn. Zij werken in teamverband voor klanten van Call for Action. Zij zijn de coöperatie en beschikken zonodig over de gegevens die u ons als klant in het kader van het onderhouden van de klantrelatie beschikbaarstelde. Alle leden van Call for Action werken voor de eigen coöperatie onder een individuele Verwerkersovereenkomst met de coöperatie. Hierin is opgenomen een Protocol Datalekken. Waar leden van Call for Action werken met klant/consumentendata, bijvoorbeeld in databases, is de verwerking daarvan omschreven in het privacybeleid dat zij voeren, en dat u voor de klant beschikbaar is.

Beveiliging, bescherming van gegevens

Call for Action treft passende veiligheidsmaatregelen om misbruik, ongeoorloofde toegang, verlies, ed. tegen te gaan. Ook in de organisatie en doorloop van projecten worden veiligheidsmaatregelen getroffen door de leden. In samenspraak met dat deel van onze leden dat over diepgaande beveiligingsexpertise beschikt, toetsen we die veiligheidsmaatregelen periodiek en als daar specifieke aanleiding toe is.